За ваксините

  • Home
  • За ваксините

Профилактична програма за кучета

Ден 0 от придобиване: Наблюдение
1-ви ден:  Вътртешно и външно обезпаразитяване
14-ти ден: Вътрешно обезпаразитяване
2 дни след 2-ро обезпаразитяване: Ваксинация Моновалентна
14 дни след първа ваксина: 2-ра ваксина DHPPi +L
30 дни след 2-ро обезпаразитяване: Обезпаразитяване Вътрешно външно
30 дни след 2-ра ваксина: 3-та ваксина
14 дни сед трета ваксина 4-та ваксина – моновалентна
14 дни след 4- та ваксина: Ваксина бяс
1 година след последната DHPPi +L: Годишна ваксина

Вътрешно обезпаразитяване:
Първо обезпаразитяване: на 14 дневна възраст.
Второ обезпаразитяване: 14 дни след първото.
Трето обезпаразитяване: 14 дни след второто – при нужда.
След това обезпаразитяването се прилага ежемесечно до 6 месечна възраст.
След 6 месечна възраст: обезпаразитяването се прави през месеца.

Външно обезпаразитяване:
Ежемесечно до живот.

Профилактична програма за котки

След 3-месечна възраст: 1-ва ваксина RCP

Месец след 1-ва ваксина: 2-ра ваксина RCP/ RCPChFeLV

Месец след 2-ра ваксина: 3-та ваксина RCP/ RCPChFeLV

Две седмици след 2-ра/3-та: ваксина Ваксина бяс R

Годишна реваксинация: RCP/ RCP + R/ RCPChFeLV

Ако имате въпроси, свържете се с нас на телефон: 0879 00 00 79